درباره ما

شرکت سایه پرتو مهر هستی در سال 1394 با توجه به دانش فنی و تجربه مدیران شرکت ، فعالیت خود را در زمینه لمینیت انواع  پارچه های نبافته با فیلم پلی اتیلن آغازنموده که در حال حاضر  تولیدات این شرکت به بیش از50 نوع محصول عمدتا با کاربرد بیمارستانی رسیده است.  

با عنایت به اینکه شرکت سایه پرتو فعالیت خود را بر جلب رضایت مشتریان و پاسخگویی به انتظارات آنها در زمینه تولید با کیفیت محصولات متمرکز مینماید ، لذا کسب نظر مشتریان برای این شرکت بسیار مهم تلقی شده به نحوی که تولید و تنوع محصولات جدید بر اساس تجزیه و تحلیل نظرات (خواسته های) آنان صورت میگیرد.  

استقرار سیستم ردیابی محصول (Lot Tracing) در شرکت و ثبت کد ردیابی بر روی  محصولات، امکان پیگیری اشکالات مطرح شده از طرف مشتریان را فراهم نموده است. با مطالعه چک لیست های تکمیل شده در پروسه تولید و کنترل محصولات، علل بروزاشکالات بررسی شده و مواردی که به مواد اولیه شامل پارچه، فیلم و چسب مربوط میگردد به تامین کنندگان و مشکلات ناشی از فرایند به خط تولید منعکس میگردد  تا در حد امکان ریشه یابی و برطرف شده و از بروز مجدد آنها جلوگیری بعمل آید.